Error
  • Could not load feed: http://mf.feeds.reuters.com/reuters/UKTopNews

Articles in Dutch language:

"Strategische oplossingen bij naderende Business Failure" toepassing van het OK-Score Model in de praktijk: uitgave Oktober 2017

Dubbelblind, in Financieele Dagblad, 17 juni 2014 (Bartjens)

Revisoren zien debacles niet op één jaar aankopen, in: FD Magazine, 22 May 2014 

Verbeterde cijferanalyse voor fraude en faillissement, in: Accountancynieuws, Kluwer (Netherlands), March 2014

Tijdig signaleren van business failure & fraud, in: Tax, Audit & Accountancy, ICCI Ed., Instituut van de Bedrijfsrevisoren, May 2014 

Early warning for business failure , Bundesverband der Ratinganalysten und Ratingadvisor, June 2013

Meten is weten, gissen is missen!, accountant.nl, mei 2014

Werken aan de winkel!, accountant.nl, januari 2014

Waarom OK-Score niet als indicator gebruiken?, accountant.nl oktober 2013